Dia de la muntanya neta

El “Dia de la Muntanya Neta” naix amb l’impuls i suport del Comité de la Natura de la UIAA (Unió Internacional d’Associacions d’Alpinisme). Els objectius d’aquest projecte són, entre d’altres:

1. Promoure la participació de muntanyers, senderistes i tota la societat en general en una campanya de sensibilització mediambiental sobre la conservació del nostre patrimoni natural.

2. Col·laborar amb ajuntaments, entitats veïnals i conservacionistes de les distintes comarques per tal de sensibilitzar-los en la protecció i defensa del seu propi territori.

Enguany les associacions excursionistes convocants hem decidit dedicar aquesta jornada a donar a conèixer el que han significat històricament les torres de guaita i el valor paisatgístic i natural dels indrets del nostre litoral més proper.

En eixe sentit, la costa d’Orpesa conté significatius exemples de torres de guaita i a la vegada reuneix la geografia natural rocosa, plena de cales i naturalment encara prou verge, que la fan un bocí molt preuat pels especuladors que albiren el gran negoci, tot malmetent per sempre més allò que els excursionistes més apreciem,el territori, el paisatge i la natura.

El litoral valencià ha estat, tradicionalment, un espai ambivalent: per una banda, permetia els contactes comercials, la pesca i donava així vida i activitat als habitants que vivien d’ell i junt a ell. La mar era també una via de comunicació, gràcies a ella s’expandia la cultura i les relacions comercials. Però junt a això, era la porta oberta a la mort, a l’esclavitud o al robatori: era la frontera més perillosa del regne. És per això que el control i la defensa costanera ha estat una de les preocupacions seculars dels governants de l’antic regne de València.

Fent un repàs de la història de les torres de guaita és també fer un repàs de la història de l’antic regne de València. Per tal de reduir el perill provinent de la mar, les autoritats forals, així com els consells municipals de les viles i ciutats valencianes, van establir, a poc a poc, una estratègia de control del litoral, una de les quals va ser la construcció d’un sistema defensiu basat en torres de vigilància que va veure la llum a mitjan segle XVI. Les torres de guaita no només són un sistema defensiu militar, també marquen els costums del lloc on estan enclavades, i en el cas d’Orpesa aquesta relació és tan evident que en la carta de poblament, atorgada a Orpesa l’any 1589, ja
es preveu donar seguretat enfront dels atacs del pirates, comprometent-se a donar una peça d’artilleria per cada posició defensiva, alhora que els pobladors es fan càrrec que aquesta estiga a punt.

Després d’aquesta petita introducció, ara nous i moderns perills s’albiren a l’horitzó contra les torres de guaita, contra el territori on estan enclavades i contra el paisatge de què formen part. Intentarem explicar-nos breument en què consisteixen i la raó per la qual hem decidit dedicar enguany la nostra anual trobada a alertar i donar a conèixer aquesta nova agressió a les nostres terres.

Per Resolucions de la Conselleria de Cultura i Esport, de data 9 de setembre de 2008, la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià incoa expedient per a la delimitació de l’entorn de protecció de les torres de la Cordà i Colomera d’Orpesa. Ambdues torres constitueixen Béns d’Interés Cultural amb la categoria de Monument i qualsevol intervenció que pretenga realitzar-se en l’entorn de protecció del monument requerirà autorització prèvia de la conselleria competent i també contempla que a fi de preservar el paisatge no s’autoritzaran edificacions per a cap ús, i hi queden expressament prohibits els abocaments de residus i els moviments de terra. La delimitació de l’entorn de protecció s’estableix en els dos casos en 200 metres.

Doncs bé, ara s’acaben de publicar sengles Ordres, la 7/2010, de 12 de febrer, per a la torre Colomera i la 14/2010, de 15 d’abril, per a la torre de la Cordà; mantenint la delimitació de 200 metres en tots dos casos, s’estableix que, en el cas de la torre Colomera, no s’autoritzaran edificacions per a cap ús a una distància inferior a cinquanta metres del monument, i, en el cas de la torre de la Cordà, no s’autoritzaran edificacions per a cap ús en l’àmbit delimitat per l’antiga via fèrria i la línia costanera. El canvi, com pot comprovar-se, és ben significatiu i, segons sembla, motivat, almenys pel que respecta a la torre Colomera, pel projecte de construcció d’un hotel a la seua vora.

La qüesti. té una altra vessant que pensem és prou significativa, com és que la Llei de Costes estableix un àmbit de protecció de 100 metres des de la línia costanera, on està estrictament prohibit qualsevol tipus de construcció, així resulta que si es pretén construir l’esmentat hotel a 50 metres de la torre Colomera, es trobarà dins de la línia de 100 metres que estableix la Llei de Costes. Ara bé, malauradament això no és cap garantia: a la mateixa urbanització trobem construccions recents que es troben a menys de 100 metres de la costa i el ministeri corresponent responsable tampoc no n’ha dit res.

És per tot això que hem considera’t que enguany la nostra reividicació estiga dirigida a les torres de guaita d’Orpesa, al territori on es troben enclavades i al paisatge que les envolta.

Us convoquem a una marxa senderista a totes i tots,
que tindrà lloc el dia 26 de setembre de 2010 per la ruta
de la Via Verda de Benicàssim a Orpesa.

Eixida a les 9:30h des de la Torre de Sant Vicent a Benicàssim, situada en la platja del mateix nom.

El preu de la inscripció és de 5 EURO, inclou un regal sorpresa per a cada participant.

Comencem a caminar pel passeig marítim de Benicàssim, per l’anomenada Ruta de les Vil·les fins a l’hotel Voramar on ens incorporarem a la Via Verda, per la qual continuarem fins a Orpesa, passant per les dues torres que han motivat aquest acte. Tornarem pel mateix camí.

Durant tot el trajecte anirem gaudint del Mediterrani.

OBSERVACIONS: El recorregut és totalment pla i per tant apte per a totes les edats; cal portar menjar i aigua per a tot el dia. També heu de portar llanterna, perquè passem per un túnel de 600m de longitud que en el moment de redactar aquest escrit i malgrat tindre la instal·lació d’enllumenat realitzada, no funciona.

DISTÀNCIA: 14Km

La data límit d’inscripció serà el 18 de setembre.

Per a inscriure-vos-hi podeu dirigir-vos a qualsevol de les

adreces següents:

CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLÓ
Telèfon 964 234 490
info@cecs.es
www.centreexcursionistacastello.org

CENTRE EXCURSIONISTA DE BENICÀSSIM
Telèfon 628 117 060
www.centreexcursionistabenicassim.org

SOCIETAT D’AMICS DE LA SERRA ESPADÀ (SASE)
Telèfon 659 084 337
secresase@serra-espada.org
www.serra-espada.org

CENTRE EXCURSIONISTA DE VILA-REAL
Telèfon 636 243 910
www.cevila-real.com

CENTRE EXCURSIONISTA DE VALENCIA
infocev@centroexcursionista.org
www.centroexcursionista.org
Tel. 96 391 16 43 – 96 392 31 47
96 391 48 86 – Fax. 96 391 18 53

Muntanya Neta 2010

Leave a Reply