Es supen l’eixida per Morella del 17 i 18 d’abril

Es suspen l’eixida del 17 i 18 d’abril per Morella

Dijous pròxim (15 d’abril) al centre es tornarà el que cadascu havia pagat, si algú no pot acudir se li donarà al tresorer/tresorera i li ho podrà demanar en altra ocasió

Leave a Reply