25-09-2011 DIA DE LA MUNTANYA NETA

LES GOLES DEL MILLARS

25 DE SETEMBRE DE 2011

El “Dia de la Muntanya Neta” naix amb l’impuls i suport del Comité de la Natura de la UIAA (Unió Internacional d’Associacions d’Alpinisme), com a resposta de la responsabilitat mediambiental de les associacions excursionistes. Els objectius d’aquest projecte són, entre d’altres:

1. Promoure la participació de muntanyers, senderistes i tota la societat en general en una campanya de sensibilització mediambiental sobre la conservació del nostre patrimoni natural.

2. Col·laborar amb ajuntaments, entitats veïnals i conservacionistes de les distintescomarques per tal de sensibilitzar-los en la protecció i defensa del seu propi territori.

Enguany, les associacions excursionistes convocants hem decidit dedicar aquesta jornada a donar a conéixer el valor natural del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars.

El riu Millars és el curs fluvial més important de la província de Castelló; discorre per les comarques de l’Alt Millars i la Plana Baixa, i capta aigües vessants del massís de Penyagolosa i de les serres d’Espadà i de Pina. Desemboca a la mar Mediterrània, entre els termes municipals d’Almassora i Burriana, formant un delta al-luvial de tres braços, anomenat les Goles del Millars, tancat supercialment per un cordó de graves i arenes, trencat només pels efectes dels temporals de llevant sobre la línia de costa.

Aquest tram final del riu, mostra un notable valor paisatgístic i ecològic com a ambient de ribera,en un context territorial densament poblat i intervingut per l’home, per la formació de llacunes poc profundes, riques en vegetació aquàtica i subaquàtica, juntament amb espècies i comunitats més típiques de les riberes i llits fluvials. Aquestes últimes, a mesura que s’acosten a la costa, es converteixen en jonqueres i prats humits i en comunitats vegetals adaptades als substrats arenosos.

La presència més o menys permanent d’aigua ha permés l’existència d’una avifauna amb una elevada diversitat d’espècies, de fet, la més alta per hectàrea en la nostra provincia: Algunes d’aquestes de gran interés per a la conservació, com la Fotjar vulgar, la Polleta d’aigua, Garseta blanca, Agró blau, Collverd, Corba marina grossa i Gavines, presents en els diversos ambients generats pels gradients de salinitat provocats per l’entrada ocasional d’aigua marina.

Per aquestes raons, la desembocadura del riu Millars va ser el primer paratge de la Comunitat declarat Paisatge Protegit l’any 2005, a més de contenir una ZEPA (Zona d’Especial Protecció d’Aus) i un LIC (Lloc d’Interés Comunitari) i d’estar aquest tram final inclòs dins del Catàleg de Zones Humides.

És per tant, un espai natural molt vulnerable que patix impactes ambientals negatius derivats dels següents factors:

• La deficient qualitat de les aportacions d’aigua, procedent principalment de les depuradores que en algunes ocasions són abocades al llit poc o res depurades Mb una alta concentració de nutrients i d’altres elements residuals provinents de processos industrials, com bor.

• El cabal que s’aboca al riu és inferior a l’ecològic, existint algunes èpoques de l’any amb alguns trams de riu secs.

• Construccions i edificacions il·legals ubicades en terrenys pertanyents al Domini Públic Hidràulic del riu, concentrades en el tram final, anomenat els Alters.

• Localització de diversos abocaments incontrolats amb l’acumulació de residus sòlids, brutícies i enderrocs pròxims als nuclis urbans.

És per tot aixó que hem considerat que enguany la nostra reivindicació estiga dirigida a la preservació activa de les Goles del Millars, en demanda d’una educació envers el respecte a l’entorn natural, els ecosistemes i el valors que representen per les nostres comarques.

Instem a incrementar la sensibilització social per a motivar el compromís polític i institucional, recordant-los la obligació legal adquirida per les figures de protecció legal del Paisatge Protegit, i per a impedir les actuacions destructives del nostre patrimoni natural i cultural, així com manifestar el nostre suport al treball que realitzen en la zona les diverses associacions ecologistes i conservacionistes.

Us convoquem a una marxa senderista, que tindrà lloc el dia 25 de setembre de 2011, pel sender SL.CV.26 d’Almassora a Les Goles del Millars i tornada.

Eixida, a les 9:30 en el Àrea de Descans “Les Revalladores”, a Almassora, entrada pel carrer Sant Jaume, número 200.

OBSERVACIONS: El recorregut es totalment pla i per tant apte per a totes les edats, cal portar menjar i aigua per a tot el dia, així com barret o protecció solar adient, ja que no hi ha gens d’ombra. Al llarg del recorregut s’efectuaran diverses parades per a explicar la problemàtica que afecta esta zona, per a les que se sol·licitarà la atenció dels participants.

Distància: 13,5 km

La data límit d’inscripció serà el 23 de setembre.

L’activitat és gratuïta, però per a participar és necessari inscriure’s. Podeu dirigir-vos a

quasevol de les adreces següents:

CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLÓ

Tel.: 964 234 490

info@cecs.es www.cecs.es

CENTRE EXCURSIONISTA DE BENICÀSSIM

Tel.: 628 117 060

c.excursionista.benicassim@gmail.com www.centreexcursionistabenicassim.org

SOCIETAT D’AMICS DE LA SERRA D’ESPADÀ (SASE)

Tel.:659 084 337

secresase@serra-espada.org  www.serra-espada.org

CENTRE EXCURSIONISTA DE VILA-REAL

Tel.: 636 243 910

www.cevila-real.com

CENTRE EXCURSIONISTA DE VALÈNCIA

Tel.: 96 391 16 43

infocev@centroexcursionista.org www.centroexcursionista.org

CENTRE EXCURSIONISTA LES ALQUERIES

Tel.: 685 385 876

cea@cealqueries.es  www.cealqueries.es

ASSOCIACIÓ AMICS DE LA MUNTANYASERRA ROSILDOS IBARSOS

Tel.: 964 103 342

amicsmuntanya@sierraengarceran.es www.amicsdelamuntanya.com

ECOLOGISTES D’ALMASSORA

ecologistesalmasssora@gmail.com  www.ecologistesalmassora.org

 

Mas información: dia-muntanya-2011

ORGANITZEN

Leave a Reply